อาหารลดน้ําหนักก็ต้องทานให้ได้สัดส่วน

ตามปกติแล้วร่างกายของเราต้องการสารอาหารในแต่ละประเภท ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก็มีการวิจัยออกมาถึงสัดส่วนของ การรับประทานอาหารที่ร่างกายต้องการจะนําใช้ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย